Teatret Masken

Emner

  1. Elevernes egne teateroplevelser: Hvad betyder det at være i et teater, at se en forestilling i forhold til de medier, som eleverne bruger mest?

  2. Gør brug af Teatret Maskens forestillinger.

  3. Lav jeres egen skolekomedie eller danseforestilling.

  4. Dramaopvarmning og -øvelser mm. på YouTube.

  5. Læs et eller flere dramamanuskripter i dansk.

  6. Lad eleverne opføre læseteater.

  7. Tid til refleksion over teateroplevelsen. Elever i de mindste klasser skal tegne det, de synes, der har været mest interessant, eller det, der har gjort størst indtryk på dem i forestillingen. Bagefter bliver tegninger hængt op på væggen og de skiftes til at fortælle, hvad de har tegnet. Elever i mellemskolen og udskolingen skal skrive, hvad de har set, hørt, følt og syntes, og bagefter skal de tale sammen i grupper om dette. Derudover kan man tale om, om der er noget, de er blevet nysgerrige på.

Åben skole

Brug teateret Maskens forestillinger.