Introduktion

Guldkanon – undervisning med udgangspunkt i lokalsamfundet

Dette katalog over undervisningsforløb er udarbejdet som supplement til Guldkanon – Guldborgsund Kulturkanon, udgivet af Guldborgsund kommune 2017 (bog og hjemmeside www.guldkanon.dk). Formålet med materialet er at give børn og unge et større kendskab til den kommune, de bor i.

Undervisningsforløbene giver eleverne mulighed for at lære gennem aktiviteter, der tager udgangspunkt i det lokalsamfund, de kender. De skaber gode muligheder for nysgerrighed og motivation, og de fleste elever har en forhåndsviden om mange af de punkter, der er med i kanonen, hvilket styrker deres lyst til at arbejde med stoffet.

Arbejdsgruppen bag kataloget har opstillet syv kernepunkter, som materialet generelt beskæftiger sig med. De syv punkter er:

  • fra jord til bord
  • historie
  • fællesskab
  • dannelse
  • naturen
  • udsyn
  • tradition

Alle forslag til undervisningsforløb tager derfor afsæt i disse begreber, og læreren kan arbejde med begreberne på tværs af kanonpunkterne, hvis det ønskes. I skemaet her gives en oversigt over, hvordan kanonpunkterne kan kombineres inden for de syv kernebegreber.


Et ”lærer til lærer”-materiale

Kataloget er tænkt som et ”lærer til lærer”-materiale. Som start er der flere forslag til forløb for hvert kanonpunkt, men materialet er åbent for supplering, og det er vores håb, at lærere, der henter materialet via MeeBook, skolerne i Guldborgsund Kommunes eget system, løbende også vil uploade egne nye forslag til, hvordan guldkanonemnerne kan vinkles i undervisningen, så andre lærere kan få glæde af kreativiteten rundt om i kommunens skoler.

Forslagene kan være beskrivelser af undervisningsforløb, forslag til undervisningsmaterialer, baggrundslitteratur, gode links eller forslag til åben skole aktiviteter. Det behøver altså ikke være fuldstændige forslag til undervisningsforløb, I bidrager med.

Guldkanon i undervisningen – til download