Hvad er en kanon?

Begrebet kanon stammer fra de skrifter, som bibelen udgøres af. Siden oldtiden har ordet kanon været brugt om det, man anser for at have en særlig gyldighed eller ægthed. Man kan også sige, at en kanon er en samling af noget, der tjener som forbillede el. rettesnor, fx et udvalg af litterære værker, som anses for klassiske og særligt repræsentative.

Både på nationalt og lokalt plan har der været etableret kulturkanoner. Blandt flere nationale kanoner gennem årene udkom i 2006 en national kulturkanon med et bud på de 108 mest uomgængelige danske værker inden for en række kunst- og kulturkategorier, udpeget af fagfolk. Senest har kulturministeren i 2016 inviteret alle danskere til at være med til at udarbejde en ny national kulturkanon med vægt på begivenheder og værdier. Danmarkskanonen offentliggøres i 2017.

Hvorfor har Guldborgsund en kulturkanon?
Med en lokal kulturkanon, som dækker Guldborgsund Kommune, ønsker vi at styrke synligheden af de helt særlige kvaliteter, der findes lige netop her. Samtidig håber vi at vække interessen for at gå på opdagelse i herlighederne i hele Guldborgsund hos både dig som borger og besøgende i kommunen.

Med en folkevalgt kulturkanon ønsker vi samtidig at styrke fællesskabet og stoltheden over de perler, som er kommet med i Guldkanon. Samtidig fortæller de 37 kanonemner noget om, hvad borgerne i Guldborgsund selv synes de er kulturelt rundet af.

Endelig er Guldkanon udgangspunkt for en øget inddragelse af lokale emner i skolernes undervisning. Se undervisningstilbud til skolerne på baggrund af emnerne i Guldkanon ved at klikke på fanebladet 'Undervisning' øverst på siden.