Tilblivelse

I 2016 besluttede Kultur, Turisme & Bosætningsudvalget i Guldborgsund Kommune at få en lokal kulturkanon, som skulle præsentere, hvad borgerne i Guldborgsund i fællesskab oplever som de mest værdifulde emner, steder og begivenheder i kommunen.

Derfor var det i december 2016 og januar 2017 muligt for alle borgere at foreslå emner til en kulturkanon for Guldborgsund Kommune på www.guldkanon.dk, Guldborgsund Kommunes facebookside, ved aflevering af flyers på bibliotekerne eller ved en række offentlige møder og besøg på blandt andet skoler.

Efterfølgende gennemgik en bredt sammensat redaktionsgruppe de over 1000 forslag og opdelte emnerne i kategorier til den efterfølgende afstemning. I to uger i marts 2017 kunne borgerne således stemme på 371 forskellige emner fordelt i syv kategorier: Begivenheder og traditioner, Fødevarer og landbrug, Sport og motion, Blandede bolsjer, Fællesskaber, Natur og fortidsminder og Steder og arkitektur.

På to uger blev der sat i alt 19.284 krydser af i alt 1132 guldborgsundborgere. Kultur, Turisme & Bosætningsudvalget vedtog herefter, at de tre højest placerede emner inden for hver kategori samt de næstfølgende 10 højest placerede emner på tværs af kategorierne var dem, der skulle med i Guldkanon.

Det resulterede i de 37 emner, som du kan læse om her på siderne og i bogen Guldkanon – Guldborgsund Kulturkanon.

Guldborgsund Kommunes Kultur, Turisme & Bosætningsudvalg (2014-2017)
Martin Lohse (G), formand
Kathrine Brønnes (A), næstformand
Connie Bergmann Larsen (A)
Anette Max (O)
Henrik Høegh-Andersen (V)
 
Redaktionsgruppen
Nicklas Andersen – Guldborgsund Ungeråd
Melanie Andersen – Guldborgsund Ungeråd
Hans Erik F. Christiansen – Guldborgsund Ungdomsskole
Poul-Henrik Pedersen – Folkeoplysningsudvalget
Birgit Hansen – Kulturelt Samråd
Leif Plith Lauritsen – Museum Lolland-Falster
Thor Jadesø – Brydeklubben Thor
Inge-Lise Aaen – Guldborgsund Ældreråd
Kenneth Nielsen – Guldborgsund Handicapråd
Jørgen Lykke Madsen – Guldborgsund Kommune
Katha Qvist – Guldborgsund Kommune