Teatret Masken

DEN SELVEJENDE INSTITUTION TEATRET MASKEN ER DET ENESTE PROFESSIONELLE TEATER I GULDBORGSUND, DER PRODUCERER EGNE FORESTILLINGER. SIDEN 2006 HAR TEATRET MASKEN LIGGET I KULTURFORSYNINGEN, SOM DET GAMLE ELVÆRK NU HEDDER.

Ud over at hente gode gæsteforestillinger hjem til det voksne publikum har teatret i de senere år arbejdet mere og mere med at inddrage borgerne, når dramatikeren skal skrive replikkerne. Minimum to forestillinger på teatret er hvert år skabt på denne måde.

Det er især de yngre generationer, der bliver spurgt for at skabe forestillinger, som spejler deres liv her og nu. Før forestillingen Forgreninger inviteredes således alle kommunens 8. klasser på skift en dag ind på teatret, hvor en byskole og en landskole mødte hinanden. En dramatiker, en instruktør og en skuespiller oplevede de unges verden gennem dramaøvelser med eleverne og formede bagefter replikker og handling. Den blev så virkelighedsnær, at eleverne følte, de var direkte citerede med helt realistiske udsagn. En anden af forestillingerne, ”Oh, Romeo”, er blevet nomineret til en Reumert, teaterverdens svar på en Oscar.

Teatret Masken har eksisteret siden 1978, blev egnsteater to år efter og ledes i dag af Inger Mikkelsen, Nils Ole Kragh og Hannah Karina Mikkelsen, der ønsker at udvikle Guldborgsunds unge til at blive innovativt tænkende og kunne opleve en sag fra flere sider gennem at blive præsenteret for scenekunst i øjenhøjde med dem selv.