Roekampagnen

Emner

  1. Fra jord til bord: Tilrettelæg et forløb, der følger roen fra frø til sukker. Lad eleverne undersøge, hvor og hvordan roefrø produceres og forædles, lav en aftale med en landmand om tilbagevendende besøg i en roemark og besøg sukkerfabrikken (kun udskolingsgruppen). Lad eleverne producere deres eget sukker. Eleverne kan fremstille små film fra alle elementer til en præsentation af dansk sukkerproduktion.

  2. Roepolakkerne og integrationen: Eleverne arbejder med de polske roepigers historie, og omsætter deres viden til en debat i form af en række kort med forskellige udsagn om roepolakkernes liv og integration, som skal diskuteres. Se også forslagene under Åben Skole.

  3. Dansk Vestindien og slaveriet: Lad eleverne indsamle oplysninger om Dansk Vestindien i kolonitiden og om den vestindiske sukkerproduktion og -eksport samt de danske slaver på øerne. Lad derefter eleverne udarbejde en turistbrochure anno 1800 over øerne, hvor de formidler deres viden om perioden. Turistbrochuren skal udarbejdes som nutidige brochurer, hvor man fremhæver kvaliteterne ved øerne, men set med 1800-tals briller.

  4. Roelygter: (For de yngste) Lav et troldelandskab med roelygtetrolde, og hvor alle andre genstande, f.eks. huler, møbler etc., også er lavet af roer. (For de ældste) Arbejd skulpturelt med roelygterne, der ikke nødvendigvis behøver at have udskårne ansigter, men også kan udskæres med mønstre eller i forskellige former.

Åben skole

Inviter en gæstelærer fra eller besøg Maribo Seed. http://www.mariboseed.com/da/produktion-af-froe
Besøg et landbrug.
Besøg en sukkerfabrik (kun muligt for udskolingen).
Besøg Museum Lolland-Falsters udstilling om roepigerne eller Tågerup Polakkasserne.
Inviter en polsk efterkommer til at fortælle om sin oplevelse af det at være af polsk herkomst og oplevelsen af integration.