Roekampagnen

FALSTERS OG LOLLANDS FEDE LERJORD ER VELEGNET TIL MANGE AFGRØDER, OG SUKKERROEN – OGSÅ KENDT SOM LOLLAND-FALSTERS HVIDE GULD – ER NOK DEN, DER ER BEDST KENDT. SUKKERROERNE HØSTES GERNE FRA MIDT I SEPTEMBER TIL SLUTNINGEN AF NOVEMBER OG LIGGER I STORE ROEKULER UDE PÅ MARKERNE, TIL DE SKAL TRANSPORTERES TIL FABRIKKEN.

Historisk set har den enkelte roedyrker aftalt tidligt om foråret med fabrikken, hvor mange tons roer, der skulle dyrkes, og når høsten var klar, fik roedyrkeren besked på, præcis hvilken dag roerne skulle leveres. Denne transportplan blev lagt af sukkerfabrikken, som ikke ønsker at få alle roerne ind på én gang. Fra høsten 2017 henter Sukkerfabrikken selv de fleste roer, men timingen er stadig nøje planlagt for den enkelte leverandør.

Ved at fordele tilkørslen kan fabrikken nå at flytte de ankomne roer ind i produktionen fra den enorme roeplads neden for fabrikken, inden de næste bjerge bliver læsset af. Når roekampagnen løber, køres cirka 400 vognlæs ind hvert døgn. Et imponerende koordinationsarbejde, og noget, det er klogt at tage med i køretidsberegninger, særligt hvis man skal i bil omkring havnen. Vejene nær markerne kan af og til være glatte af mudder, og nogle gange kan man i vejsving og rundkørsler se ”afhoppere”, som er røget af de læssede roelad.

I løbet af en roekampagne kører fabrikken i Nykøbing i døgndrift alle ugens syv dage og modtager i den periode tæt på 1,3 million tons sukkerroer, der forarbejdes til sukker og melasse til foder. Roerne kommer fra godt 600 roedyrkere, og omkring 12.500 tons roer forarbejdes hver dag under kampagnen. Nogle af roerne kommer helt fra Sjælland. På fabrikken pakkes såvel sukker som flormelis og brun farin. Nykøbingfabrikken er den eneste af Nordzuckers fabrikker, der laver den fugtige brune farin.

Mange familier har stolte traditioner for at arbejde på sukkerfabrikken, der i dag beskæftiger ca. 200 medarbejdere. Under roekampagnen slutter yderligere ca. 20 kampagnemedarbejdere sig til. Fabrikken holder længe på medarbejderne, nogle gange på hele familieklaner, og der er ofte 25, 30 og 40 års jubilæer, samt enkelte 50 års jubilæer.

For en del år siden arbejdede en kunstnergruppe med at udsmykke fabrikkens bygninger i forbindelse med kunstfestivalen ”Tumult” arrangeret af Guldborgsund, Lolland og Vordingborg kommuner. Det store roetransportbånd, kaldet Slangen, der løber tværs hen over fabriksarealet i fri luft blev forsynet med orangerøde LED-lamper i transporttunnelens høje smalle vinduer. Da udsmykningsperioden var forbi, besluttede fabrikken at beholde installationen. Når vintermørket falder på, og skylinen med dampfanerne står smukkest, lyser roebåndet op som en festlig lyskæde over stålkonstruktionen.

Sukkerfabrikken i Nykøbing er den sidste i Guldborgsund Kommune. Tidligere var også en fabrik i Sakskøbing i brug, men produktionen blev indstillet i 1991.