Pomlenakke Traktørsted

Emner

  1. Landskabsdannelse: Lad eleverne undersøge klinten ud for Pomlenakke Traktørsted geologisk og lad dem formidle deres fund som små film, de optager på stedet.

  2. Arbejd med godset Corselitzes historie og herunder traktørstedet historie som turismested.

  3. Lad eleverne lave en vox-pop i deres eget lokalområde, hvor de spørger et stort antal mennesker om deres kendskab til og oplevelse af Pomlenakke som turiststed. Lad dem formidle deres resultater i form af statistikker og en samlende rapport.

Åben skole

Besøg Pomlenakke.
Inviter forpagterne af traktørstedet som gæstelærere.