Pomlenakke Traktørsted

PÅ EN GOD DAG KAN MAN FRA TRAKTØRSTEDETS STORE TERRASSE MED DE GRØNMALEDE PLANKEBORDE OG BÆNKE SE BÅDE TIL MØN MOD NORDØST OG TIL TYSKLAND MOD SYDØST. POMLE NAKKE LIGGER GODT 10-15 METER OVER SIN BEDSTE VEN OG VÆRSTE FJENDE, ØSTERSØEN. UNDER DE STORE STORME KRÆVER HAVET SIT OG ÆDER SIG LANGSOMT IND I MORÆNELERET.

I 2013 var der forsvundet så meget af skrænten, at den gamle træpavillon, hvor der siden 1909 har været servering, måtte flyttes i sikkerhed. Alle holdt vejret, men pavillonen klarede at blive løftet op, drejet 45 grader og sat ned igen 50 meter længere inde.

Pomle Nakke har sit navn fra plattysk, hvor Pummel betyder et lille rundt brød. Ordet kan tænkes at referere til de mange rullesten, der er karakteristiske for kysten. Pomle Nakke udtales da også lokalt som Pumle Nakke. I dag er strækningen neden for traktørstedet sikret med kampestenshøfder.

I forbindelse med flytningen blev opført en større havestue med store glasfacader og en formidabel udsigt over havet. På bagvæggen har de to kunstmalere Vif Dissing og Em Hess, der begge bor tæt på, malet skovens dyr, alfer, enhjørninger og andre mystiske væsner. De dukker op de mest overraskende steder i maleriet til stor fornøjelse for små gæster.

Går man ned ad den nærliggende stejle schweizertrappe til vandet, er det oplagt at fortsætte sydpå under de skovklædte stejlklinter.

Den vidtstrakte sandstrand under den smukke bøgeskov hører under Corselitze Skovdistrikt og tiltrækker såvel lystfiskere som ravsamlere.