Oreby Kro

Emner

  1. Gods og lokalsamfund, se Fuglsang Herregaard

  2. Madens historie: Lad eleverne lave en middag fra henholdsvis 1600-, 1700-, 1800- og 1900-tallet. Lad dem selv finde opskrifter og evt. oversætte dem til nutidsdansk og nutidige mål. Diskuter forskellen i opskrifter og ingredienser – adgang til råvarer og nye redskaber og teknologi i køkkenet.

  3. Færge- og landevejskroer. Undersøg, hvilke kroer, der stadig findes i Region Sjælland og lad eleverne måle afstandene mellem kroerne og mellem købstæder og kroer. Kan de konkludere noget herudfra? (tidligere lå landevejskroerne med en afstand fra hinanden svarende til en dagsrejse). Hvilken målgruppe lever de tilbageværende kroer af og hvordan markedsfører de sig?

Åben skole

Besøg området ved Oreby Kro.
Inviter kroens ejer eller en anden restauratør som gæstelærer til en snak om krodrift.