Marielyst Strand

Emner

  1. Fra sandrevle til landbrugsland: Lad eleverne undersøge, hvilke elementer, geografiske og menneskeskabte, der har dannet det store turistområdes landskab.

  2. Eleverne skal derefter undersøge hvilke typer bymiljøer, der findes i området (det gamle område langs diget med store og små, nye og gamle sommerhuse, handelspunkterne i området og de nye udstykninger, der har tydeligt præg af planlægning)

  3. Eleverne undersøger turismen som begreb set i forhold til Marielyst og de tiltag, der gøres her turismemæssigt. I denne sammenhæng kan eleverne også arbejde med turismeøkonomiens betydning.

  4. Sankt Hans-bålet ved Marielyst er et af de mest besøgte bål i kommunen. Arbejd med traditionerne bag Skt. Hans og Valborgsaften og lad eleverne skrive deres egen båltale over det, de har lært ved arbejdet med traditionerne.

Åben skole

Besøg Marielyst Turistinformation.
Gå en historisk byvandring i området.
Inviter Museum Lolland-Falster til at give et foredrag om Bøtøs historie.
Besøg eller inviter personale fra nogle af turistvirksomhederne i området.