Hesnæs

Emner

  1. Bosætning: Lad eleverne undersøge Guldborgsunds bosætningspolitik og tallene for bosætning i kommunen. Undersøg, hvilke tiltag der synes at fungere og hvilke der ikke gør. Undersøg boligpriserne forskellige steder i kommunen og lad eleverne drage konklusioner ud fra disse.

  2. Hvorfor ser Hesnæshusene ud, som de gør? Lad eleverne finde forklaringen og diskutere, om arkitektur kan bruges som logo/branding. Lad eleverne finde andre eksempler på bygninger, der bruges som logo/branding.

  3. Hvad er idyl – og kendetegner det nationalromantiske billede af Danmark før og nu? Inddrag klassisk og nutidig poesi, billedkunst og musik.

  4. Fiskeri som primærerhverv før og nu. Hvilken betydning har fiskeriet haft på Lolland-Falster tidligere og hvilken betydning har det i dag. Hvilke årsager er der til forandringen?

  5. Havne på Lolland-Falster: Lad eleverne undersøge, hvilke havne – store og små – der er på Lolland-Falster. Hvordan har den enkelte havn udviklet sig – og hvorfor?

  6. Teknologihistorie: Arbejd med højttalerens historie med udgangspunkt i opfinderen Peter Laurids Jensen, der blev født i lodshuset i Hesnæs https://historiskatlas.dk/Peter_L._Jensens_barndomshjem_(14012)

Åben skole

Besøg Hesnæs og interview lokale om livet før og nu i byen.
Inviter en politiker, embedsmand og/eller ejendomsmægler til at fortælle om bosætning i Guldborgsund kommune.
Inviter en landdistriktsentusiast til at fortælle om arbejdet for landsbylivet.
Inviter en arkitekt til at fortælle om arkitekturens brandingegenskaber.
Inviter/besøg en fisker til at fortælle om fiskeri i dag.
Besøg Danmarks Motorcykelmuseum (radiosamlingen) http://www.danmarksmotorcykelmuseum.dk/