Stilheden

Emner

  1. Giv eleverne til opgave at arbejde med begrebet stilhed. Opgaven er fuldstændig fri – ingen rammer. Hvordan løser eleverne denne opgave?

  2. At arbejde med stilhed: Kommaet, punktummets og musikkens pausetegns betydning. Lav forskellige øvelser, hvor der fjernes eller tilføjes kommaer, punktummer og tankestreger i tekster, og tilføjes eller fjernes pauser i musikken. Diskuter med eleverne, hvilken betydning stilhed har for forståelse og oplevelser.

  3. Lad eleverne spille et rollespil – først som mimespil, derefter med lyd og tale. Diskuter derefter om oplevelsen af fortællingens indhold ændredes sig fra den ene opførelse til den anden.

  4. Find den største stilhed i området: Lad eleverne komme med bud på, hvor den største stilhed findes i lokalområdet. Lad derefter eleverne gå ud og undersøge om deres bud var rigtige. Diskuter deres valg og hvorfor de måske ikke var rigtige. Hvad får os til at opleve et område som stille?

Åben skole

Lav refleksionsøvelser i (det stille) landskab.
Inviter en mindfulness-instruktør eller lignende til at tale med eleverne om stilhedens betydning.