Skejten

Emner

  1. Lad eleverne undersøge, hvilke arter, der lever på Skejten – både planter og dyr. Lad dem lave en formidling af resultatet som en lille film optaget på stedet.

  2. Lad eleverne forholde sig til Skejten som naturlandskab i forhold til fredningspolitik, naturgenopretning, naturpleje etc.

  3. Lad eleverne fremstille billedkunst med Skejtens træer som motiv. Lad gerne klassen arbejde med så mange forskellige materialer og teknikker som muligt. Diskuter derefter, hvordan de forskellige teknikker og materialer kan medvirke til forskellige udtryk.

Åben skole

Bestil Guldborgsund kommunes naturvejleder til en omvisning på Skejten.
Bestil en aktivitet på Fuglsang Kunstmuseum, der understøtter jeres billedkunstarbejde.