Kyster og strande

Emner

  1. Stormfloden 1872 og inddigningen af Lolland-Falster

  2. Inddæmningsarbejdet på Lolland-Falster (f.eks. Bøtø Nor, Hasselø, Vålse Vig)

  3. Klimaforandringer

  4. Geologi

  5. De mange tidligere små havne og deres betydning for fiskeri.

Åben skole

Besøg Den gl. Pumpestation i Marrebæk.
Inviter en digeopsynsmand til at fortælle om digerne på Lolland-Falster.
Besøg nogle af de små havne på Falster.