Krenkerup Bryggeri

Emner

  1. Alkohol: Arbejd med kemien bag fermentering og fremstilling af alkohol. Lad eleverne fremstille fermenterede grøntsager, som f.eks. sauerkraut.

  2. Entreprenørskab: Undersøg Krenkerups historie generelt som baggrund for etableringen af bryggeriet. Arbejd med de begrundelser og årsager, Krenkerup havde for at etablere bryggeriet. Sæt en rollespilsramme for den fysiske verden, som eleverne nu skal arbejde i (hvor er vi, i hvilken sammenhæng, hvilke problemer og udfordringer etc.). Lad derefter eleverne selv skabe en idé til et produkt, som de vil realisere. Lad dem lave en produktbeskrivelse og en realistisk forretningsplan for deres virksomhed.

Åben skole

Besøg Krenkerup.
Inviter eller besøg en iværksætter.