Horreby Lyng

Emner

  1. Naturpleje og naturgenopretning: Hvad kendetegner Horreby Lyng som naturtype og hvilke trusler er der mod denne type? Hvilken indsats er der foretaget/foretages der for at bevare Horreby Lyng? Hvor kan det opleves i området?

  2. Formidling af natur: Undersøg, hvilken formidling der sker omkring Horreby lyng og lad eleverne arbejde videre med formidlingen i form af en udstilling på skolen om området. Eleverne kan også tilrettelægge et motionsløb eller en naturvandring i området for andre klasser.

  3. Arbejd med muligheder for uddannelse inden for natur: Forstuddannelser, naturvejlederuddannelser, biolog etc.

Åben skole

Besøg Horreby Lyng.
Inviter Guldborgsund Kommunes naturvejleder på skolen eller arranger en tur med ham i Horreby Lyng.