Døllefjelde-Musse Marked

Emner

  1. Fællesskabets betydning: Hvilke fællesskaber er eleverne med i? Hvilken betydning har det for dem? Er nogle fællesskaber stærkere end andre? Hvad sker der i et fællesskab?
  2. De frivillige: Begreberne uselviskhed og altruisme. Er eleverne frivillige i nogen sammenhæng? Hvad udbytte har man af at være frivillig? Hvilke typer frivillighed kender eleverne? Lad eleverne gennemføre interviews med frivillige om deres motivation til det frivillige arbejde.

Åben skole

Få besøg af frivillige inden for forskellige typer af frivillighed som gæstelærer.