Færgen Ida

HELDIGST ER DEN REJSENDE, DER ANKOMMER INDEN FOR FÆRGEN IDAS SEJLPLAN OG KAN FÅ SIG EN VELFORTJENT PAUSE PÅ STRÆKNINGEN OVER GRØNSUND. FOR FÆRGEN SEJLER KUN I SOMMERHALVÅRET OG I EFTERÅRSFERIEN OG FORBINDER DERMED MØN OG SYDSJÆLLAND MED FALSTER.

Bogøoverfarten er blevet især det stigende antal cykelturisters ”motorvej”, og flere både internationale, nationale og regionale cykelruter går via denne overfart. Særlig velbesøgt er Store Cykeldag i maj, hvor alle cyklister kommer gratis over.

Færgeturene er ikke kun for dem, der skal fragtes til og fra Bogø. På de fleste onsdage i højsommeren sejles oplevelsesture langs med Grønsund, såvel østpå til det oprindelige færgested ved Næs, hvor den tidligere adelsfrøken Marie Grubbe var færgekone, som vestpå helt hen under Farøbroernes højbro. På disse onsdagssejladser stilles borde og bænke op på færgens dæk, hvor man kan spise sin medbragte mad og lytte til underholdning undervejs. Særlig smuk er turen Sankt Hans aften, hvor bålene både på Sjællands, Farøs og Bogøs kyster lyser op.

Overfarten har en støtteforening, ”Idas Venner”, hvor frivillige yder en stor indsats med vedligeholdelse og festlige arrangementer. Målet er sammen med kommuner og turistorganisationer at bevare og fremtidssikre ruten, ikke mindst som cykelfærge og at gøre færgen og færgeturen til en oplevelse i sig selv.

Motorfærgen findes i en lilleputudgave, B/F Grønært (B/F = Baby Færge), som også er blevet en del af den sejlende kulturarv, efter at de frivillige har restaureret den.

Ida er Danmarks eneste tilbageværende træfærge i drift og er opkaldt efter datteren af den daværende amtmand, forligsmand Sigurd Wechselmann fra Præstø.