Czarens Hus

DEN NAVNKUNDIGE BYGNING HAR GENNEM TIDERNE VÆRET CENTRUM FOR EN LIVLIG TRAFIK IND OG UD AF DE KNIRKENDE SKÆVE DØRE, FORDI HUSET HAR FUNGERET SOM SÅVEL POSTHUS, GÆSTGIVERI, MUSEUM OG RESTAURATION. HVIS MAN SER GODT EFTER I ENTREEN, KAN MAN SE EN LILLE LUGE, ET SÅKALDT POSTSCHALTER, HVORIGENNEM POSTEN BLEV UDLEVERET.

Czaren gjorde holdt i Nykøbing på vej til Frederik den 4. i København. Selv om han var gæst på Nykøbing Slot, fulgte han ikke rigtig etiketten og valgte at spise et af sine måltider på Gæstgivergaarden Falster, der, som årene gik, efterhånden skiftede navn til Czarens Hus.

Siden har huset brugt den særlige russiske tilknytning til at søge midler fra Rusland til restaurering. Senest resulterede en meget stor donation i en gennemgribende istandsættelse i 1898. Selve Hjørnestuen i restaurationen har bibeholdt interiøret fra dengang. 1923 kom huset til at rumme Museet Falsters Minder, idet en af byens store forretningsmænd gjorde det økonomisk muligt for museet at købe dels Czarens Hus, dels den endnu ældre nabobygning Kragsnapps Hus, samt ”Hotellet”, hvor Turistinformationen nu ligger.

Museet er i dag suppleret med Den Gamle Købmandshandel, hvis inventar fra 1950´erne stammer fra en købmandshandel i Skottemarke. Dele af restaurationen er let ombygget, og senest i 2011 dukkede et smukt, gult vægmaleri med Czarens våbenskjold frem under syv lag tapet.

På Torvet foran huset står Mogens Bøggilds skulptur Bjørnebrønden, inspireret af ”den russiske bjørn”.