Borremosen

SÆRLIGT I SLUTNINGEN AF JUNI OG BEGYNDELSEN AF JULI ER DER CHANCE FOR AT SE DEN FREDEDE OG SJÆLDNE STOR KÆRGULDSMED, SOM LEVER VED SOLBESKINNEDE, NÆRINGSFATTIGE SØER OG MOSER, HVOR DER ER MASSER AF KRAT OG SIV, PRÆCIS SOM I BORREMOSEN. HVIS MAN LIGE SÅ FORSIGTIGT SÆTTER SIG VED ET AF DE BORDE-BÆNKE-ARRANGEMENTER, DER ER SAT OP FLERE STEDER, KAN MAN I RO OG MAG VENTE PÅ DET FINE OG ENESTÅENDE SYN.

 I det hele taget indbyder området til at være afdæmpet. Kærguldsmeden er en af årsagerne til, at området i dag er udlagt som naturbeskyttet område. Tidligere har området genlydt af tørveskærere, især under første og anden verdenskrig, men i dag er der så mange sjældne fugle og insektarter, at området plejes bedst ved, at der foregår absolut ingenting. På vandspejlet flyder fredeligt de hvide nøkkeroser – af mange kaldet åkander – som er kendt for at have Danmarks største blomst. Man må dog godt fiske – bare man kaster fangsten ud igen!

En rask gåtur ud ad en af de afmærkede stier bringer den vandrende ud til Borremosens enge, hvor den imponerende ”Sparekasseeg” står. Den kaldes sådan lige som flere andre fritstående egetræer i Danmark, fordi de minder om logoet for mange af landets Sparekasser fra gammel tid.

Borremosen, lyngen og de omliggende Hannenov Skov og Ovstrup skov er et godt udgangspunkt for flere naturoplevelser. Der er stier til såvel cykler, vandrere og ryttere.

I Vesterskov nær Falster Golfklub finder man en anden gammel eg, formodentlig mere end 250 år gammel med en omkreds på omkring 5,2 meter.