Aalholm Slot

DET FIREFLØJEDE SLOT MED DEN KOMPLICEREDE BYGNINGSHISTORIE ER IKKE LÆNGERE ÅBENT FOR OFFENTLIGHEDEN, MEN HÆNGER ULØSELIGT SAMMEN MED DEN LILLE IDDELALDERBY, DANMARKS SYDLIGSTE KØBSTAD.

I al sin utilnærmelighed ligger slottet for enden af Slotsgade, forbundet med byen af en dæmning med en lindealle, dog uden adgang i dag. I stedet går man ad en anden dæmning, kaldet ”Alverdens Gang”, tværs over Rørsøen. Herfra kan man se den ældste, nordlige del af slottet og nå over til avlsbygninger og muren omkring det tidligere gartneri langs en mægtig kastanjealle.

Rørsøen er oprindelig en kunstigt skabt slotssø, som man allerede i forrige århundrede begyndte at inddæmme og tørlægge, så kreaturer kunne græsse her. Pumperne gik imidlertid endeligt i stå i 2008, så vandet er langsomt kommet tilbage. Da Rørsøen blev genskabt, indtog en skarvkoloni de store elletræer, hvis silhuetter i dag står druknede og nøgne. Med tiden vil træerne gå i opløsning og vælte, og skarvkolonien vil forsvinde, men indtil da er skarvkolonien den koloni i Danmark, hvor man kan komme tættest på den forkætrede fugl.

Et samlet vue af slot og by fås fra den engelske skanse, som beskytter indsejlingen syd for byen. Med den hyggelige Skansepavillion som nabo kan man skue ind over Nysted, hvoraf mange indbyggere gennem tiden har arbejdet for eller på Aalholm.

Aalholm er ikke kun et slot, men en kæmpe landbrugs- og skovbedrift. Fødevarer fra landbruget sælges i en gårdbutik, hvor der tidligere var veteranbilmuseum.